Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC SOCAR PETROLEUM SA, titular al proiectului „Modernizare constructie existenta C5-Magazin desfacere (recompartimentare si modificari fatade fara a modifica structura de rezistenta), mutare camin guri descarcare, schimbare elemente de semnalistica, amplasare totem preturi si santinela H=16m”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare constructie existenta C5-Magazin desfacere (recompartimentare si modificari fatade fara a modifica structura de rezistenta), mutare camin guri descarcare, schimbare elemente de semnalistica, amplasare totem preturi si santinela H=16m”, amplasat în judeţul Brăila, mun. Braila, DJ 221A, Km4, Lot 3/1, continuarea procedurii de emitere a aprobării de dezvoltare a proiectului, întrucât proiectul nu necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului și are un impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Brăila din județul Brăila, municipiul Brăila, Bdul independenței, nr. 16, bloc B5, în zilele lucrătoare, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.