TERMENI ȘI CONDIȚII

Va rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare prezentate mai jos, înainte de a folosi sau de a obține orice materiale, informații sau servicii prin intermediul site-ului web https://socar.ro/ (in continuare “Site-ul”).

Utilizarea acestui Site confirmă faptul că ați acceptat condițiile prezentate mai jos. Dacă nu sunteți de acord cu acestea, va rugăm să nu continuăți accesarea Site-ului și/sau să utilizați serviciile noastre.

Toate paginile Site-ului sunt proprietatea societății SOCAR PETROLEUM S.A., cu sediul social în București, Str. Pechea nr. 32-36, etaj 4, Sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/13723/2012, cod de înregistrare fiscală 12546600 (in continuare “Socar”).

Acest Site a fost dezvoltat de Socar pentru a constitui o sursă generală de informare. Prin accesarea acestui site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, dvs. confirmați că ați citit, înțeles, acceptat și agreat următorii termeni și condiții.

CONDIȚII DE UTILIZARE

Toți utilizatorii Site-ului se obligă să respecte prezențele condiții pentru utilizarea Site-ului. Prin folosirea, vizionarea, transmiterea, reținerea, stocarea și/sau utilizarea informațiilor și materialelor Site-ului, a serviciilor sau a funcțiilor oferite în sau de Site sau a conținutului Site-ului, în orice modalitate, dumneavoastră sunteți de acord cu fiecare dintre termenii și condițiile prezentate în continuare.

Persoanele care accesează Site-ul pot să transmită comunicări, sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atât timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viață privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresa falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare.

Socar își rezervă dreptul de a modifică unilateral și fără nicio notificare prealabilă: conținutul, forma de prezentare și/sau structura Site-ului în orice moment, modificările făcute fiind considerate a fi acceptate de către dumneavoastră dacă veți continuă să folosiți Site-ul după afișarea termenilor și condițiilor pe Site, după notificarea în prealabil, în mod vizibil, cu privire la faptul că prezentii termeni și condiții au fost actualizați.

Dumneavoastră și Socar sunteți contractori independenți și nicio agenție, parteneriat, relație angajat – angajator nu este urmărită și nu se va crea prin utilizarea Site-ului.

SCOPUL

Site-ul şi materialele continute sunt furnizate de Socar numai în scop informativ. Prin furnizarea acestor materiale, nu ne angajăm să furnizăm consultanţă de orice natură. Informaţia conţinută în Site se bazează pe surse considerate ca fiind exacte şi credibile, iar Socar a efectuat demersuri rezonabile pentru a asigura corectitudinea informaţiilor prezentate pe Site.

Socar nu garanteaza in niciun fel calitatea Site-ului din punct de vedere tehnic si functional si nici lipsa virusilor care ar putea exista pe Site. Socar nu va fi raspunzatoare pentru niciun fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de catre un utilizator provenind din disfunctionalitati ale Site-ului.

Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot încheia contracte valabile în conformitate cu legislația aplicabilă sau care se află deja în relații contractuale cu Socar. Site-ul și serviciile oferite de Site nu sunt destinate minorilor.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru desfășurarea activităților sale, Socar prelucrează date cu caracter personal ale anumitor categorii de persoane fizice. Acestea pot include date cu caracter personal ale utilizatorilor acestui Site sau ale colaboratorilor/partenerilor contractuali ai Socar.

Luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Suntem conștienți că datele cu caracter personal va aparțin, de aceea depunem toate eforturile să le stocam în siguranță și să le prelucrăm cu atenție.

În urmă introducerii datelor cu caracter personal ale dumneavoastră în una dintre secțiunile Site-ului, va exprimați consimtamantul pentru ca deținătorul Site-ului să poată folosi aceste date în scopul pentru care ați furnizat datele.

Datele cu caracter personal ale minorilor nu vor fi prelucrate de către Socar, fără acordul prealabil al părinților/reprezentanților legali ai acestora.

Dacă aveți orice fel de întrebări în legătură cu Politica privind Protectia Datelor cu Caracter Personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată, va puteți adresa cu o cerere scrisă, în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa dpo@socarpetroleum.ro.

Pentru că datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți. Pentru detalii suplimentare cu privire la modul în care Socar prelucrează datele cu caracter personal, precum și cu privire la drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată, vă rugăm să consultați Politica privind Protectia Datelor cu Caracter Personal.

Totodată, Site-ul utilizează cookie-uri sau alte tehnologii similare. Pentru detalii cu privire la aceste tehnologii, vă rugăm să consultați Politica privind utilizarea Cookie-urilor.

LIMITAREA RASPUNDERII

Prin accesarea Site-ului sunteți de acord că utilizarea să se facă pe propria dumneavoastră răspundere. Socar nu este responsabil pentru niciun incident direct sau indirect sau orice alte pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natură care pot apărea că urmare a accesării sau navigării în site sau prin intermediul descărcărilor de date (text, imagini, video sau audio).

De asemenea, Socar nu este responsabil de nicio dauna provocată de viruși, bug-uri, acțiuni umane sau orice defecțiune a sistemului informatic sau orice alte erori, defecțiuni sau întârzieri de comunicații în transmisiile pe dispozitive.

Toate informațiile și materialele conținute pe acest Site sunt furnizate în mod gratuit, fără niciun fel de garanție. Sub nicio circumstanță Socar  nu va fi responsabilă pentru nicio dauna directă, indirectă, accidentală, specială care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest Site și nu va fi responsabilă de orice daune ce sunt rezultat a greșelilor, omisiunilor, întreruperilor, erorilor, defecțiunilor, întârzierilor în funcționare sau transmisie sau orice neîndeplinire de performanță a Site-ului.

Data ultimei actualizari: 28.12.2023