ETICA SI INTEGRITATE

SOCAR isi doreste sa ofere atat angajatilor, cat si partenerilor de afaceri, un mediu de lucru cu un grad inalt de incredere, etica si comportament profesional, avand toleranta zero fata de orice incalcare legala care ar putea avea un impact negativ asupra reputatiei si imaginii SOCAR.


AVERTIZORII DE INTEGRITATE


Cine poate face raportarea?

Orice persoana fizica care detine suspiciuni referitoare la incalcari ale legii, obtinute in context profesional, respectiv urmatoarele categorii de persoane: (i) persoane fizice ce se afla intr-un raport de munca sau raport de serviciu cu SOCAR; (ii) persoane ale caror raporturi de munca nu au inceput inca si care efectueaza raportari prin intermediul canalelor de raportare interne sau externe sau divulga public informatii privind incalcari ale legii obtinute in timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau in cazul in care raportul de munca sau raportul de serviciu a incetat, precum si voluntari sau stagiari; (iii) persoane care desfasoara o activitate independenta in intelesul art. 49 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene; (iv) actionarii si personalele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere; (v) orice persoana care lucreaza sub supravegherea si conducerea unei persoane care are sau a avut calitatea de contractor al SOCAR, si/sau subcontractantii sau furnizorii acesteia.


Ce se poate notifica?

Incalcari ale legii care privesc domeniile prevazute de Legea nr. 361/2022 in special, dar fara a se limita la urmatoarele: nerespectarea politicilor, regulamentelor si procedurilor interne SOCAR, incalcari ale legii in domenii precum: achizitii publice, servicii si produse, prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului, siguranta si conformitatea produselor, siguranta transportului, protectia mediului, sanatate publica, protectia consumatorului, protectia vietii private si a datelor cu caracter personal, probleme legate de drepturile omului, incalcari ale legislatiei privind concurenta, orice pericol la adresa sanatatii si sigurantei persoanei precum si orice incercare de mascare/tainuire a situatiilor descrise mai sus.


Continutul raportarii

In situatia in care detineti suspiciuni despre o incalcare a legii obtinuta in contextul profesional si doriti sa o divulgati, aveti posibilitatea sa utilizati urmatoarele metode de raportare: (i) prin e-mail la urmatoarea adresa dedicata: avertizorintegritate@socarpetroleum.ro (ii) prin posta/curier la urmatoarea adresa postala: Bucuresti,strada Pechea, nr.32-36, etaj 4, sector 1, cod postal 013982, in atentia Departamentului juridic; (iii) prin depunerea fizica in locul special amenajat in cadrul serviciului de Secretariat, in atentia Departamentului juridic.

Raportarea semnata trebuie sa contina cel putin urmatoarele: numele si prenumele avertizorului, datele de contact ale acestuia, contextul profesional in care au fost obtinute incalcarile, descrierea faptei ce ar putea constitui incalcare, probele care sustin raportarea, data si semnatura raportorului. Raportarea anonima trebuie sa contina aceleasi informatii precum raportarea semnata, mai putin identitatea avertizorului si semnatura acestuia.


Protectia avertizorului

Sistemul avertizorilor de integritate creat de SOCAR garanteaza protectia avertizorilor impotriva represaliilor si sanctiunilor ilegale. Procesul de investigatie va asigura confidentialitatea deplina iar informatiile vor fi analizate cu seriozitate, impartial si independent.


Solutionarea raportarii

Departamentul juridic va inregistra raportarea in registrul special de raportari in interes public si va transmite avertizorului o confirmare de primire in cel mult sapte (7) zile calendaristice de la primirea raportarii, cu indicarea numarului de inregistrare. Confirmarea de primire a raportarii se va transmite avertizorului in scris prin inmanare directa sub semnatura de primire, prin posta/curier cu confirmare de primire la adresa de corespondenta indicata in raport sau prin mijloace electronice la adresa de email indicata in raportul avertizorului. Departamentul juridic va stabili actiunile subsecvente necesare in solutionarea raportarii.