Anunt public privind decizia etapei de încadrare

SC SOCAR PETROLEUM SA, titular al proiectului “CONSTRUIRE STAŢIE DE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI CU INSTALAŢIILE ŞI AMENAJĂRILE AFERENTE, ELEMENTE DE SEMNALISTICĂ, TOTEM, SANTINELĂ 25 m, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER – SOCAR GALAŢI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE STAŢIE DE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI CU INSTALAŢIILE ŞI AMENAJĂRILE AFERENTE, ELEMENTE DE SEMNALISTICĂ, TOTEM, SANTINELĂ 25 m, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER – SOCAR GALAŢI”, propus a fi amplasat in Tarla 165, Parcela 6, LOT 1, 2/2, municipiul Galaţi, jud.Galați.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Reglementari – Acordul de mediu – Drafturi acte de reglementare – Proiect decizie etapa de incadrare 2023. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Galati, pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax: 0236 471 009.