Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. SOCAR PETROLEUM SA, cu sediul în București, sector 1, str. Pechea, nr. 32-36, et.4, Bucuresti (titularul proiectului) anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Proiect modificator la tema de proiectare – Lucrări de modernizare stație distribuție carburanți existent: instalare elemente identificare, semnalistică, împrejmuire”, propus a fi amplasat în comuna Borș, sat Borș, nr. cad. 64820, județul Bihor, înregistrată la APM Bihor cu nr. 4814 din 19.03.2020.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor, B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464 şi la sediul SOCAR PETROLEUM SA situat in București, sector 1, str. Pechea, nr. 32-36, et.4, E-mail office@socarpetroleum.ro, Tel: 021 411 99 95, în zilele de luni pana vineri, între orele 08:00 – 17:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR, B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464, E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588