Anunt public privind decizia etapei de încadrare

S.C. SOCAR PETROLEUM SA, cu sediul în București, sector 1, str. Pechea, nr. 32-36, et.4, Bucuresti (titularul proiectului) anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare actualizate pentru proiectul

Construire staţie distribuţie carburanti, (cabina staţie, copertină pompe, rezervoare subterane, skid GPL, spălatorie auto, semnalistică, utilităţi, împrejmuire) – amplasat în Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr.108B, CF 129893, jud. Sibiu.

Decizia autorităţii de mediu precum și informaţiile relevante pentru hotărârea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, str. Hipodromului. nr.2A și la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din Sibiu, Piaţa Mica, nr. 2, în zilele de luni-vineri, între orele 10-12, precum și la următoarea adresă de internet: https://apmsb.anpm.ro.

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SIBIU, din Sibiu, str. Hipodromului, nr 2A, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a APM Sibiu.