Anunţ public privind decizia etapei de incadrare 

S.C. SOCAR PETROLEUM S.A. titular al proiectului ” Construire statie distributie carburanti 2 pompe+1HGV, spalatorie auto manuala, elemente identificare semnalistica, imprejmuire, racorduri rutiere, utilitati ’’.Anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia de protectia Mediului Dolj.Proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata,proiect propus a fi amplasat in Comuna Carcea,sat Carcea,Str.Calea Bucuresti Nr.22

            Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru Protectia mediului APM Dolj, din Craiova, Str. Petru Rares, nr. 1 in zilele de luni pana joi, intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00,precum  si la urmatoarea adresa de internet : office@apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii, observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zilede la data publicarii prezentului anunt pina la data de 05.08.2018

Punct de Lucru, Comuna Carcea, Str.Calea Bucuresti, Nr.22