Dezbatere Publică Mediu Brăila

S.C. SOCAR PETROLEUM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Construire statie de distributie carburanti 2 pompe MPD+HGV, terasa acoperita deschisa alimentatie publica, spalatorie auto manuala, rastel de butelii, elemente identificare semnalistica, racorduri rutiere, utilitati interior imobil” – amplasat în județul Brăila, mun. Braila, Sos. Rm. Sarat nr. 92 lot2/1/2

Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Brăila poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul A.P.M. Brăila – municipiul Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul S.C. SOCAR PETROLEUM S.A. din mun. Bucuresti, str. Pechea nr. 32-36, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00. Raportului privind impactul asupra mediului este disponibil şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro, secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Documentatii procedura EIA si EA.

           Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la ADM Club din Bdul Independentei, nr.6, etaj1,  mun. Braila, în data de 21.09.2018, începând cu orele 11

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Braila din mun. Braila, Bdul Independentei nr. 16 până la data de 21.09.2018 (data dezbaterii publice).